Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT - CADRU

de comercializare a pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate

Nr. ##BOOKING_CODE## din ##BOOKING_DATE##


Părțile contractante: 
A) S.C. ZEPELIN TOUR SRL, cu sediul social în București, Șos. Mihai Bravu nr. 294, bl 6, sc C, ap 94, sector 3,  cod unic de inregistrare RO25773656, J40/7829/2009, cont bancar RON: RO42BTRL04301202S35315XX EUR: RO17BTRL04304202S35315XX, deschis la Banca Transilvania, pentru Agenția de Turism ZEPELIN TOUR cu punct de lucru în str. Dr. Grigore Taranu nr 9, București, Sector 5, titulară a Licenței de turism cu  numărul 126/14.11.2018 și a brevetului 14835/ 06.04.2009 număr de telefon de urgență: 0747 011 553 sau 0722 693 469  reprezentată prin Andreea Elena Damian în calitate de administrator, denumita în continuare Agenția 
și
B)  ##CLIENT_NAME##, adresa: ##CLIENT_ADDRESS##, identificat cu ##CLIENT_ID##, CNP: ##CLIENT_PERSONAL_ID##,  telefon: ##CLIENT_PHONE## denumit în continuare călătorul, pentru 

##PAX_NAMES_LIST## au convenit la încheierea prezentului contract.

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a serviciilor de călătorie înscrise în voucher sau orice alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie, indiferent dacă acestea sunt pachete, servicii de sine stătătoare sau servicii asociate. 
##BOOKING_ITEMS_DETAILED_WPAX##

II. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ 
2.1. Preţul contractului este de  ##BOOKING_TOTAL## ##BOOKING_CURRENCY## şi include TVA. 
2.2. La încheierea contractului, conditiile de plată sunt urmatoarele: 
avans ##BOOKING_BALANCE_DUE_DATES##
scadență finală ##BOOKING_BALANCE_DUE_DATE## 
2.3. Factura va fi achitată în moneda în care a fost emisă  (RON, EUR sau USD). Pentru plată în orice altă moneda decât cea în care a fost emisă factura,  se adaugă un comision de risc valutar de 2% față de cursul afișat de BNR în ziua plății. Cursul de schimb BNR poate fi consultat pe www.bnro.ro
2.4.  Plata se poate face prin depunere la orice sucursală Banca Transilvania, prin transfer din contul călătorului, numerar sau card la sediul Agenției din str. Dr. Grigore Țăranu nr. 9, sector 5, București, cu cardul, prin autorizare offline de plată, cu tichete de vacanță, pentru destinațiile din România. 
2.5. Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfășurare în România) se poate efectua și cu vouchere de vacanță, conform prevederilor OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice și anexelor acesteia.
2.6 În cazul plății prin transfer bancar, comisioanele bancare sunt suportate de călător.  De asemenea, în cazul  trimiterii prin curierat a  voucherelor de vacanță, costurile de curierat vor fi suportate de călător.
2.7 în cazul plății prin depunere în cont sau cu cardul, comisioanele bancare sunt suportate de Agenție.
2.8 în cazul plății prin transfer bancar, plată se consideră a fi efectuată în momentul în care suma transferată a intrat în contul Agenției. Dacă suma transferată nu ajunge în contul Agenției în termenul standard al băncii emitente, Agenția  anunță Călătorul și acesta este obligat să refacă transferul. 
2.9 Agenția îșî rezervă dreptul de a anula rezervările pentru care sumele nu sunt încasate la timp.

III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

3.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:
a) în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; 
b) în momentul în care călătorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 96  de ore de la data semnării contractului, pentru rezervările care necesită reconfirmare de la furnizori. Pentru procesarea unei astfel de rezervări, Agenţia poate solicita un avans de până la 100 % din preţul pachetului, în funcţie de data la care călatorul solicită serviciile.  Dacă, dupa confirmarea rezervării, călătorul decide să anuleze serviciile solicitate, acesta datorează Agenţiei penalităţi conform contractului transmis. În cazul în care rezervarea nu se confirma, suma încasată va fi returnată integral și imediat călătorului. 
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de călătorie fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. 
3.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia călatorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică, obligaţia de informare a călatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a serviciilor de călătorie.
3.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a serviciilor de călătorie înscrise în documentele de călătorie.
3.4. Contractul încetează de drept dacă Agenția nu poate confirma serviciile contractate și returnează integral și imediat suma încasată.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENȚIEI  
4.1. Înainte de asumarea de către călător a unui contract privind pachetul de servicii de călătorie sau a oricărei oferte corespunzătoare, agenția de turism organizatoare și agenția de turism intermediară, atunci când pachetul este vândut prin intermediul acesteia, furnizează călătorului informațiile standard prin intermediul formularului  din anexa nr. 1 din Ordonanta  precum și următoarele informații, dacă acestea sunt aplicabile pachetului: a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie b) denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare  c) prețul total al pachetului, inclusiv taxele d) modalitățile de plată e) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate  f) informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize g) informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului h) informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie
4.2 Informațiile furnizate călătorului sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie și nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părților contractante. Înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, agenția de turism organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară transmit călătorului toate modificările cu privire la informațiile precontractuale într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat.
4.3 Dacă agenția de turism organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară nu au îndeplinit cerințele în materie de informare cu privire la comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare sau alte costuri suplimentare înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul nu suportă respectivele comisioane, tarife, penalități de încetare sau alte costuri.
4.4 La încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau ulterior, fără întârzieri nejustificate, agenția de turism organizatoare sau agenția de turism intermediară pune la dispoziția călătorului un exemplar sau o confirmare a contractului pe un suport durabil. 
4.5 Contractul prezintă întregul conținut al acordului, precum și cerințele speciale ale călătorului pe care agenția de turism organizatoare le-a acceptat. Ele trebuie să apară în contract ca fiind ferm confirmate sau ca preferință transmisă către furnizori, care le vor oferi în funcție de disponibilitatea la fața locului. 
4.6 Agenția de turism organizatoare este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract, cu exceptia situațiilor în care:
a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călatorului;
b) neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
4.7 În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă servicii de cazare și masă, Agenția de turism organizatoare  este răspunzătoare pentru corectiutudinea rezervării (perioadă, tip de masa, tip de cameră, număr de pasageri, clasificare oficială în conformitate cu standardele locale), dar nu și pentru serviciile oferite la fața locului de către hotel sau pensiune (calitate masă, curățenie cameră, rapiditate check in etc). În această situație, călătorul depune o plângere scrisă la receptia hotelului, iar obligațiile Agenției se rezumă la asistență și consiliere.
4.8 În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană sau a unui serviciu de călătorie de sine stătător,  transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator.
4.9 În cazul pachetelor de servicii care include și transport, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.10 În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care călatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca cel rezervat. 
4.11 Agenția organizatoare este obligată să acorde asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate, inclusiv în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.
4.12 Agenția de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru  asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în niciun caz costurile efective suportate de agenția de turism organizatoare.
4.13 Agenția de turism este răspunzătore pentru orice erore cauzată de defecțiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile și, în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare. 
4.14  Agenția de turism nu este răspunzătore pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.
4.15 În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa călătorul. Această informare trebuie făcută, acolo unde acest lucru este posibil, cu cel puțin 15 de zile înainte de începerea executării pachetului.
4.16 Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii contractat. Această informare trebuie făcută, acolo unde acest lucru este posibil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. Această majorare nu poate fi mai mare de 8%.
4.17 În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenția de turism organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie  sau propune să mărească prețul pachetului cu mai mult de 8%, călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de Agenție, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.
4.18 În cazul în care modificările aduse contractului de călătorie prevăzute au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului.
4.19 În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încetat și călătorul nu acceptă un alt pachet, agenția de turism organizatoare rambursează toate plățile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului.
4.20 În cazul în care, după începerea călătoriei, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau  Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 
a) să ofere călatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie călatorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite călatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
4.21 În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea rezervată inițial, de aceeași clasificare oficială și cu aceleași servicii de masă. 
4.22 Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.
4.23  În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plată unei penalități de încetare și, după caz, poate să ceară, reducerea prețului și/sau despăgubiri. 
4.24 Agenția de turism organizatoare poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie și poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plată unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:
a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar agenția de turism organizatoare îl înștiințează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;
(ii) 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între  2 și  6 zile;
(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de 2 zile;
b) agenția de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și înștiințează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului.
4.25 Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CĂLĂTORULUI
5.1 în situația în care combinația de servicii de călătorie achizționată este un pachet în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, călătorii beneficiază de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. 
5.2 Călătorul poate adresa mesaje, cereri sau reclamații în legătură cu executarea serviciilor de călătorie în mod direct Agenției pe adresa de email contact@zepelintour.ro . Program de lucru L – V 10.00 – 18.00. 
5.3 Călătorul are la dispoziție un număr de telefon de urgență  disponibil 24/24.  Pentru orice situație de urgența, inclusiv în afara orelor de program, călătorul poate apela numărul de telefon 0747 011 553 / 0722 69 34 69 sau numărul de telefon pus la dispoziție de la partenerii locali. 
5.4 Călătorul primește toate informațiile esențiale cu privire la serviciile de călătorie înainte de încheierea contractului.  Călătorul  are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor înscrise în contract. Agenția nu poate opera modificări, dacă acestea au fost semnalate dupa semnarea contractului sau confirmarea rezervărilor.
5.5 Călătorul primește o copie a contractului pe email. Călătorul are dreptul de a primi o copie pe suport hârtie în cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie a fost încheiat în prezența fizică simultană a părților. 
5.6 Călătorul primește toate documentele esențiale cu privire la serviciile de călătorie înainte de plecarea în călătorie. Călătorul  are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor inscrise în voucher și documentele de călătorie după ce au fost trimise și să semnaleze orice neconcordanță imediat, dar nu mai târziu de 48 de ore de la primirea documentelor, astfel încăt modificările să se poată procesa în timp util. Călătorul este responsabil de eventualele costuri suplimentare ce survin în cazul erorilor din documente ce ar fi putut fi remediate dacă ar fi fost aduse la cunostința Agenției în timp util. 
5.7 Călătorul este obligat să contacteze Agenția cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 
5.8 În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
5.9 Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat. 
5.10 Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.
5.11 Călătorii pot înceta contractul fără plată unei penalități de încetare și pot obține rambursarea completă a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire. 
5.12. Călătorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în totalitate sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. 
5.13 Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică agenția de turism organizatoare într-un termen rezonabil înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil. Se consideră a fi transmisă într-un termen rezonabil notificarea cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului. 
5.14 Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer. Biletele de avion emise  în cadrul unui pachet se supun condțiilor companiilor aeriene, sunt nominale și, de obicei, acestea nu se pot transfera.  În această situație, responsabilitațile agenției de turism se limitează la a informa corect călătorul despre condițiile de anulare sau transfer impuse de compania aerienă, dar nu poate interveni peste aceste condiții.  În cazul achiziționării de servicii de cazare cu reduceri de tip Early Booking (sau similar), transferul serviciilor se face cu pierderea reducerii si recalcularea la tariful disponibil în momentul modificării.  
5.15 Serviciile de călătorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanță nu pot fi cesionate/ transferate în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de  vacanță. 
5.16 În cazul în care Agenția face modificări asupra contractului iar călătorul le acceptă, se consideră că toate modificările au fost acceptate şi călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.
5.17 Călătorul are dreptul la o reducere a tarifului și/sau la plată unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător. Călătorul beneficiază de o reducere corespunzătoare a tarifului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care agenția de turism organizatoare dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorului.
5.18 Călătorul informează, fără întârzieri nejustificate, agenția de turism organizatoare în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contract.  Agenția nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio problema care ar fi putut fi rezolvată la fața locului dacă ar fi fost adusă la cunoștiință în timp util.
5.19 Călătorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris călatorul în timpul permis legal; 
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) 
c) anularea s-a făcut din vina călătorului.
5.20 Călătorul are dreptul la o reducere de preț, dacă aceasta a survenit ca urmare a modificării costurilor agenției.  În cazul unei reduceri de preț, agenția de turism organizatoare are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, agenția de turism organizatoare prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective.
5.21 Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care călatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.
5.22 În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, călatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 10:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului.
5.23 În cazul închirierilor de mașini, călătorul trebuie să aibă asupra lui document valid, permis de conducere valid și un card de credit ( nu debit, embosat) valid. 
5.24 Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum  şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. În cazul în care hotelul solicită un depozit (sumă ce va fi returnată la sfârșitul sejurului, dacă nu au fost semnalate daune în cameră sau costuri suplimentare), acesta este, de asemenea, în grija călătorului.  În cazul în care călătorul foloște și alte servicii față de cele inscrise în voucher, de exemplu dar fără a se limita la servicii SPA, parcare, minibar, room service, acestea sunt, de asemenea, în grija călătorului.
5.25 Dacă călatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricăror altor servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.  În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele călătorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist. 
5.26 Călătorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 
5.27 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care călatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 
5.28. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI 
6.1. În cazul în care călatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
##PENALIZARI##
6.2. Orice modificare adusă contractului, ca, de exemplu, dar fără a se limita la  schimbarea hotelului la cererea călătorului, modificarea numelui pasagerilor, modificarea perioadei de sejur – se supune unei taxe de 40 EUR/rezervare ca taxă de procesare a  solicitării. Aceste taxe se aplica peste cele notate la punctul 6.1 si se refera la taxa de procesare din partea agentiei Zepelin Tour, nu la penalizarile din partea furnizorilor. 
6.3. În cazul în care călatorul a achitat un avans  și nu se prezintă în termenul specificat în contract, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1. 
6.4 În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 
6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct.  6.1 se aplică şi în cazul în care călatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 
6.6. Călatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de călătorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
6.7. Toate sumele menţionate la pct. 6.1 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. 

VII. RECLAMAȚII 
7.1. În cazul în care călătorul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului). 
7.2 Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii de călătorie vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, călatorul va depune la sediul Agenţiei sau pe email – contact@zepelintour.ro o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice călătorului despăgubirile care i se cuvin, după caz.
7.3 Vor fi luate în considerare numai reclamatiile facute în nume personal.
7.4 Călătorul ia act și acceptă interdicția de a face publicitate negativă Agenției și serviciilor prestate de aceasta, fără ca procedura de înregistrare  și solutionare a reclamațiilor prevăzută în capitolul VII să fi fost îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul Agenției să solicite instanței despăgubiri corespunzătoare prejudiciului suferit.

VIII. ASIGURĂRI 
8.1.  Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere  și/sau a sumelor achitate de acesta, pentru pachetele turistice proprii  Agenției, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la  Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. cu sediul în București, str. Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, tel. 021/405 7420,  polita de asigurare Omniasig seria I nr 26992 valida pana pe 02.06.2023. Polița este afișată pe pagina web a agenției de turism www.zepelinonline.ro 
8.2 Pentru pachetele turistice ale altor touroperatori/organizatori, pentru care Agenția are doar rol de intermediar/ revânzător și nu de organizator, în cazul insolvabilității sau falimentului acestora, călătorul este asigurat pentru rambursarea  cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta de către  societatea de asigurari la care organizatorul are încheiată polița de  insolvabilitate. Aceasta este afișată pe pagina web a organizatorului și notată în detaliile acestui contract sau în oferta trimisă.
8.3 Călătorul beneficiază de protecția împotriva insolvenței agenției de turism organizatoare indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.
8.4 Polița de asigurare acoperă pachetele de servicii și serviciile asociate. Conform legislației europene în vigoare, polița de asigurare nu acoperă serviciile de sine stătătoare. 
8.5 Atunci când executarea pachetului este afectată de insolvența agenției de turism organizatoare sau când călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale asumate cu aceștia și în contractul privind comercializarea pachetului de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, garanția este disponibilă gratuit pentru a asigura repatrierile și, în cazul în care este necesar, plată cazării înainte de repatriere.
8.6 Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate, după solicitarea călătorului.

IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI CE SE CONSTITUIE CA ANEXĂ LA ACESTA  SUNT URMĂTOARELE: 
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie;  
b) itinerariu de călătorie; 
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia călatorului, în format tipărit sau pe suport electronic. 

X. DISPOZIȚII FINALE 
10.1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
10.2 Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. 
10.3 Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.
10.4 Informatiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile,  materialele publicitare prezintă și ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative și au caracter informativ. Camera primita de turist poate sa nu corespundă în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare. 
10.5 Călatorul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, călatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.
10.6 Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. Introducerea acțiunilor în justiție, având ca obiect reducerea tarifului sau despăgubiri, este supusă unui termen de prescripție de 3 ani.
10.7  Precizari referitoare la ora de check in/ ora de check out 
În general cazarea se face la ora 14.00, dar există hoteluri în care cazarea se poate face și mai târziu. Dacă veti ajunge mai devreme la destinație și doriti să vă cazați înainte de ora standard pentru check-in, vă rugăm să ne precizați pentru a putea anunța hotelul. Serviciul este contra cost. În general eliberarea camerelor se face până la ora 12.00, dar există hoteluri în care eliberarea camerelor se poate face și mai devreme. Dacă doriti sa plecați mai tarziu și doriti să eliberati camera după ora standard pentru check-out, va rugăm să ne precizați pentru a putea anunța hotelul. Serviciul este contra cost. Respectarea acestor ore pentru check in și check out duce la o relație civilizată între călător și hotel.
10.8 Precizări referitoare la serviciile de masa
Serviciile de masă diferă de la locație la locație, însă se pot stabili câteva reguli generale. 
MIC DEJUN: Ca regulă generală, micul dejun este mai puțin bogat și diversificat în regiunile mai calde ale Europei, în general în tările de la Mediterană, în timp ce, în zonele mai nordice și răcoroase ale Europei veți întâlni un mic dejun foarte bogat, cu toate tipurile de mâncare incluse. Câteva reguli generale puteti găsi mai jos, dar, singura regulă sigură este că, micul dejun variază de la hotel la hotel și de la țară la țară. 
Mic dejun continental: este un tip de mic dejun usor, bazat pe bucătăria mediteraneană. Scopul lui este sa țină de foame numai până la prânz. Contine de obicei un suc,  o băutură calda (cafea, cappucino, latte, ceai), produse dulci de patiserie (croissant, briose), unt și gem. Unele restaurante oferă și gustări reci, precum șuncă, salam, iaurt și cereale. În unele tări din Europa, de ex în Olanda sau în tările din Peninsula Scandinavă, veti avea la micul dejun continental și fructe, brânzeturi și, eventual, ouă fierte.
Mic dejun complet/ englezesc: este un tip de mic dejun complet, pentru cei care consideră micul dejun cea mai importantă masă a zilei. Conține suc, o băutură caldă (cafea, cappucino, latte, ceai), mai multe tipuri de cereale și lapte, ouă (prajite, fierte, omleta), pește, gustari reci (sunca, salam, brânzeturi), gustări calde (cârnați), unt, unt de arahide, gem și marmeladă, pâine, produse de patiserie.
Mic dejun american: este de asemenea un mic dejun complet, foarte asemănator cu cel englezesc. Poate conține unele produse în plus (clătite) sau poate să nu conțină unele produse (pește).
Mic dejun bufet: majoritatea hotelurilor, mai ales cele mari, oferă acest tip de mic dejun. În funcție de zona în care vă aflați, veți avea la bufet mic dejun englezesc sau continental, sau, cel mai frecvent, o combinație între cele două. 
DEMIPENSIUNE  Tip de masă oferit de hotel, ce include mic dejun și masa de seară. Pentru masa de seară, de obicei, nu sunt incluse băuturile. De obicei este bufet, dar, în funcție de categoria hotelului, locație și sezon poate fi și cu meniu fix.
PENSIUNE COMPLETA Tip de masă oferit de hotel, ce include cele trei mese principale ale zilei (mic dejun, pranz și cină), dar nu include băuturile sau gustările între mese. De obicei este bufet, dar, în fuctie de categoria hotelului, locație și sezon poate fi și cu meniu fix.
ALL INCLUSIVE Tip de masa oferit în general în stațiunile de litoral. Include de obicei servicii de masă și distractie în intervalul 07.00-23.00, dupa ora 23.00 serviciile fiind contra cost. Include, pe lânga cele 3 mese principale ale zilei, și gustari între mese, răcoritoare și băuturi alcoolice de producție locală și numeroase servicii (de obicei: acces la sala de fitness, acces la piscina interioară și exterioară, șezlong și umbrelă la piscină, biliard, darts, volei, baschet, miniclub pentru copii). Servicii contra cost: băuturi importate, restaurantele a la carte, serviciile din zona de SPA care necesită personal angajat (masaj, epilare, hammam), telefoane și faxuri, mini bar, toate sporturile cu combustibil, scufundări, banana, coafor, solar, jacuzzi. În fucție de hotel, serviciile incluse/ excluse variază, pentru a va asigura că beneficiați de toate serviciile este recomandat să solicitați un concept all inclusive. 
ULTRA ALL INCLUSIVE  Oferă, în plus față de ALL INCLUSIVE servcii de masă și distractie  24/24 și băuturi de import. Pentru ULTRA ALL INCLUSIVE veți avea și mai multe servicii incluse față de ALL INCLUSIVE, dar aceasta variază de la hotel la hotel. În funcție de hotel, serviciile incluse/ excluse variază, pentru a vă asigura că beneficiați de toate serviciile incluse este recomandat să solicitați un concept ultra all inclusive.
Pe lângă All Inclusive și Ultra All Inclusive, numeroase hoteluri își personifică conceptul - de ex Ela All Inclusive, High Class All Inclusive, Ultimate All Inclusive. Pentru acestea, este recomandat să solicitați un concept de la hotel.  
Uneori, masa se poate pierde din cauza sosirii la hotel după momentul închiderii bucătăriei sau plecării înainte de deschiderea acesteia dimineaţa. În anumite situaţii, turistului i se poate pregăti un pachet corespondent mesei pe care o va pierde. 
În general, masa este cu atât mai variată cu cât hotelul este mai mare.
10.9 Precizări referitoare la Overbooking
Cazarea se face la hotelul pentru care turistul primeşte confirmarea şi achită contravaloarea. Uneori hotelierii vând camere peste capacitatea de cazare a hotelului (overbooking). În aceste cazuri, dacă sejurul nu a început, Agenția va propune, pe cât posibil, alternative de aceeaşi calitate şi în aceeaşi marjă de preţ. Dacă sejurul a început, hotelul este responsabil pentru găsirea unei alternative de aceeaşi calitate sau superioară (standard hotelier). Agenția va interveni activ prin reprezentantul local sau prin asistență telefonică din țară pentru a oferi asistenţă turiştilor în vederea soluţionării acestor situaţii, dar nu este responsabilă pentru situaţiile de acest tip. Soluţia, conform cutumelor internaţionale, este redirecţionarea turiştilor la un hotel de cel puţin aceeaşi categorie și/sau cu servicii de cel puțin aceeași categorie sau standarde ca cel rezervat iniţial. Aceste proceduri sunt valabile și pentru situațiile în care hotelul este nou deschis sau renovat și nu își poate onora obligațiile de primire a turiștilor deoarece lucrările de construcție nu au fost finalizate și Agenția nu a fost anunțata în timp util de situația creată.
10.10 În cazul în care călătorul solicită despăgubiri, acestea sunt limitate la de trei ori valoarea prejudiciului.
10.11 Contractul va fi interpretat conform legilor din România și Uniunea Europeană. 

X. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A  LITIGIILOR  (“SAL”)
10.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. 
10.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.
10.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal

  

MODEL DE INFORMARE A PERSOANELOR FIZICE În baza principiului transparenței, persoanelor fizice li se aduc la cunoștință următoarele informații:
1.Identitatea și datele de contact ale operatorului sau ale reprezentantului acestuia:
A) S.C. ZEPELIN TOUR SRL, cu sediul în București, Sos. Mihai Bravu nr. 294, bl 6, sc C, ap 94, sector 3,  cod unic de inregistrare RO25773656, J40/7829/2009, cont bancar RON: RO42BTRL04301202S35315XX EUR: RO17BTRL04304202S35315XX, deschis la Banca Transilvania, pentru Agenția de Turism ZEPELIN TOUR cu punct de lucru în str. Dr. Grigore Taranu nr 9, București, Sector 5, titulara a Licentei de turism cu  numărul 126/14.11.2018 și a brevetului 14835/ 06.04.200 număr de telefon de urgență: 0747 011 553 sau 0722 693 469  reprezentată prin Andreea Elena Damian în calitate de administrator, denumita în continuare Agenția, 
2.Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: Ionela Panait, agent vazari, tel. 0734632901
3.Datele cu caracter personal vizate: nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, CNP, domiciliul, serie nr. pașaport /serie nr. CI , adresa de email, nr. telefon, data emitere și data expirare CI/ pasaport. 
4. In  ce  constă prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal: colectarea, înregistrarea, stocarea, organizarea, modificarea, consultarea, utilizarea, transmiterea (transferul către partenerii care asigură executarea serviciilor turistice), restricționarea, ștergerea sau distrugerea (datele cu caracter personal sunt colectate numai după acceptarea unei oferte de servicii de călătorie).
5. Scopurile  în  care  sunt  prelucrate  datele  cu  caracter  personal,  temeiul  juridical prelucrării: pentru executarea contractului de servicii de călătorie pe care persoana fizică urmează să-l  semneze; temei contractual
6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personalș Partenerii care asigură executarea serviciilor turistice; ANAF.
7. Obligația operatorului de a transfera, în vederea executării contractului cu persoanele fizice – turiștii, datele cu caracter personal ale acestora către touroperatorii parteneri, companiile aeriene,  hoteluri  și toti furnizorii de servicii de călătorie din  țările din UE/SEE și tarile terte de destinatie (cele din afara UE), colaboratori ai ZEPELIN TOUR
8.Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă:  10 ani de la incheierea contractuilui de servicii de călătorie - obligatia legala de pastrare a facturilor
9.Existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la  persoana sa, accesul la  acestea, rectificarea sau ștergerea acestora  sau restricționarea prelucrării sau  a dreptului  de  a  se opune prelucrării, precum și a dreptului  la  portabilitatea datelor
10.Existența dreptului  de  a-și retrage consimțământul în  orice  moment, fără a  afecta  legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia
11.Existența dreptului de a depune o plângere în fața autorități de supraveghere
12.Faptul că furnizarea datelor cu caracter personal de către turiști reprezintă o obligație contractuală și consecințele  nerespectării  acestei  obligații:  imposibilitatea  executării  contractului  de  servicii de călătorie 

DATA ȘI SEMNĂTURA

ACORD – CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a  ##CLIENT_NAME##, adresa: ##CLIENT_ADDRESS##, identificat cu ##CLIENT_ID##, CNP: ##CLIENT_PERSONAL_ID##, telefon: ##CLIENT_PHONE##. prin prezenta:
Declar faptul că am fost informat/ă cu privire la datele cu caracter personal care urmează să  fie prelucrate  de  către  operatorii  intermediari  și  operatorii  finali,  cuprinse  în  documentul  ”INFORMAREA PERSOANEI FIZICE” și în cunoștință de cauză
- declar că  îmi  exprim  acordul,  consimt  la  prelucrarea  datelor  mele  cu  caracter  personal constând  în:  colectarea,  înregistrarea,  stocarea,  organizarea,  modificarea,  consultarea,  utilizarea, transmiterea (transferul către partenerii care asigură executarea serviciilor turistice), restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor personale
- declar că îmi exprim acordul, consimt în mod expres și la transmiterea datelor cu caracter  personal către touroperatorii parteneri, companiile aeriene,  hoteluri  și toti furnizorii de servicii de călătorie din  țările din UE/SEE și tarile terte de destinatie (cele din afara UE), colaboratori ai touroperatorul ZEPELIN TOUR 

DATA ȘI SEMNĂTURA

 

Agenţia, 

ZEPELIN TOUR

##BOOKING_OPERATOR##


 

Călătorul,

##CLIENT_NAME##